Unos novog događaja

Ako događaj traje samo jedan dan, datum završetka ostaviti prazan.