Unos novog iznajmljivača

Osnovni podaci
Ako ih ima više, brojeve razdvojiti zarezom.
Ako ih ima više, brojeve razdvojiti zarezom.
Ako ih ima više, brojeve razdvojiti zarezom.
Smještajne jedinice
Upisivati po slijedećoj shemi: XXY-Z
'XX' - oznaka objekta: RO-soba, AP-apartman, HO-kuća
'Y' - oznaka kategorije: 1, 2, 3 ili 4
'Z' - broj jedinica te vrste i te kategorije.
Ako iznajmljivač ima više jedinica, odvojiti zarezom, bez razmaka.
PRIMJER: RO3-1,AP4-2      OPIS: jedna soba 3 zvjezdice, dva apartmana 4 zvjezdice
Ukupan broj kreveta.
Udaljenosti
Vrijednost u metrima (broj, bez razmaka).
Vrijednost u metrima (broj, bez razmaka).
Vrijednost u metrima (broj, bez razmaka).
Vrijednost u metrima (broj, bez razmaka).
Vrijednost u metrima (broj, bez razmaka).
Vrijednost u metrima (broj, bez razmaka).
Karta

  Vrati na početno stanje